The Threat of Fake News

Фалшивите новини - порокът на съвремието

В днешно време фалшивите новини са навсякъде около нас. Несериозни журналисти търсят сензация и голяма аудитория посредством лъжи или изкривени истини. В настоящия сайт, създаден от 10 "г" клас на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ - Русе, ще се запознаете с опасностите и рисковете, които идват със свободата на словото в медиите. Тук ще откриете всичко за същността/съдържанието на понятието „фалшиви новини“, което стана популярно през последните години. Ние застанахме зад каузата да защитим хората от заблудата на непрофесионалистите журналисти, защото знаем колко голяма е силата да си информиран и колко важно е да разпознаваш истината сред океани от информация.

We stand for the power of being informed. And in order to inform ourselves properly we have to be aware of some factors and learn to filter the enormous amount of knowledge we have access to. Here in our site you will have the opportunity to learn about fake news and how to spot it since it is becoming more and more due to irresponsible journalists, abusing freedom of speech. After visiting our site, you will know how to protect yourself from it and prevent others from falling for it.